ImunohematolÓgia


DAY MADE s.r.o. je výhradným zastúpením dodávateľa IVD reagencií a prístrojového vybavenia pre imunohematologické vyšetrenie, firmy Haemokinesis.


Pre aktuálne informácie o portfóliu prejdite prosím na stránky výrobcu.